Sidang Redaksi

Sidang Redaksi FOKUS

Penasihat :

  • YBhg. Datuk Seri Dr. Mohd Azhar Hj. Yahaya, Ketua Setiausaha MESTECC

Ketua Pengarang :

  • Noor Haniza binti Noordin, Ketua Komunikasi Korporat

Editor :

  • Rosyila binti Abdul Latif, Pegawai Perhubungan Awam

Pengarang :

  • Unit, Bahagian, Jabatan dan Agensi di bawah MESTECC

Diterbitkan oleh :
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)
Aras 6, Blok C5, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62662 Putrajaya
Tel : 03 – 8885 8141
Faks 03 – 8890 3092