MESTECC
  • ms
  • en
ME2020Dubai

Perolehan

2014-07-21

SEBUTHARGA : MOSTI/BPTM/SH/20/2014

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMULIHAN (CORRECTIVE MAINTENANCE) PERKAKASAN ICT BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) … 
2014-07-14

SEBUTHARGA : MOSTI/BPTM/SH/13/2014

PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN MOBILE AUGMENTED REALITY DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) … 
2014-06-24

SEBUTHARGA : MOSTI/MASTIC/SH/19/2014

PEMBAHARUAN LESEN SISTEM PERPUSTAKAAN, KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) …
2014-06-24

SEBUTHARGA : MOSTI/BPTM/SH/18/2014

PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN EMAIL GATEWAY WATCHGUARD XCS370 DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) … 
2014-06-19

SEBUTHARGA : MOSTI/BPTM/SH/11/2014

PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN SISTEM PEMANTAUAN BERSEPADU FASA 2 DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) …
2014-06-11

SEBUTHARGA : MOSTI/PTD/7/2014/SH

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN SELENGGARA BAGI POKOK HIDUP HIASAN (BERPASU) DI IBU PEJABAT, KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI …
Skip to content