Perolehan

2020-03-06
bangunan mestecc

SEBUT HARGA SEWAAN PERABOT BAGI KEGUNAAN PEJABAT PASUKAN PROJEK KHAS BEKALAN ELEKTRIK SABAH (PPKBES), KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC) BAGI TEMPOH 12 BULAN

Post expires at 12:01pm on Monday March 16th, 2020
2020-03-02
bangunan mestecc

Tender Kerja Projek Penghantaran MenaiktaraF 132KV Stesen Tenom 3X30MVA, Tenom, Sabah

‘Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat tender yang dijadualkan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak’ Post expires at 12:00pm on Monday April 20th, 2020
2020-02-26
bangunan mestecc

SEBUT HARGA MEMBEKAL GUBAHAN BUNGA HIASAN DI KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

2020-02-21
bangunan mestecc

TENDER PELANTIKAN PERUNDING PROJEK SEMAKAN SEMULA DASAR ALAM SEKITAR NEGARA (DASN) 2002 DAN PENYEDIAAN DRAF DASN 20XX

2020-02-19
bangunan mestecc

Consultancy to Undertake a Study with Focus on Tariff Determination to Support and Further Refining Renewable Energy Programs in Peninsular Malaysia and Sabah

Post expires at 12:00pm on Monday March 16th, 2020
2020-02-05
bangunan mestecc

TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENULISAN, PENTERJEMAHAN KANDUNGAN BAHASA INGGERIS KEPADA BAHASA MELAYU DAN JUGA BACAAN PRUF BAGI KESELURUHAN LAPORAN TAHUNAN SEDA MALAYSIA 2019

Post expires at 12:01pm on Wednesday February 19th, 2020
Skip to content