Dana Fasilitasi

Pengenalan

Dana Fasilitasi merupakan dana yang disediakan bagi membantu pemohon mengurangkan jurang kegagalan (valley of death) antara fasa pra pengkomersialan kepada pengkomersialan. Objektif utama adalah membantu pemohon meningkatkan tahap kesediaan (readiness) produk-produk hasil R&D supaya dapat menembusi pasaran melalui pendekatan bimbingan dan hand-holding oleh Agensi MESTECC yang dilantik sebagai Agensi Pelaksana.

Layari laman eDana http://edana.mestecc.gov.my untuk maklumat lanjut.

Hubungi Kami:

Bahagian Dana
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)
Aras 4, Blok C4, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

Kumpulan sasar:

  1. Syarikat Kecil & Sederhana

Kuantum Maksimum & tempoh pelaksanaan:

  1. RM500,000.00 dan 18 Bulan

Tel: 603 – 8885 8298
Faks: 603 – 8888 7710
E-mel: helpdesk-edana@mestecc.gov.my
http://edana.mestecc.gov.my

Skip to content