Procurement Result

2018-12-21

PERKHIDMATAN SEWAAN ALAT PENAPIS AIR DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN.

2018-12-05

Keputusan Sebut Harga yang Dibatalkan, 30 November 2018

2018-12-04

Keputusan Sebutharga MOSTI.400(S)/10/SH/8-2018 dan MOSTI.400(S)/10/SH/5-2018

2018-11-30

Perkhidmatan Perabot Berasaskan Kayu Bagi Keperluan Pejabat, Dewan, Taska,Kuarters YBTM dan Harta Modal Bagi Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)

2018-11-15

Perkhidmatan Pembaharuan Lesen VMWARE di Pusat Data MESTECC bagi Tempoh Satu(1) Tahun

2018-09-19

Perkhidmatan Pembekalan Pakaian Seragam Pembantu Operasi, Pemandu dan Pengawal Keselamatan di MOSTI bagi tahun 2019

2017-12-19

Keputusan Sebut Harga Sebut Harga Bagi Pembaharuan Lesen Sistem Perpustakaan MOSTI Bagi Tempoh 2 Tahun

2017-12-19

Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) MOSTI 2017

2017-12-19

Keputusan Sebut Harga Perkhidmatan Percetakan Bahan Terbitan MASTIC MOSTI Tahun 2017

Skip to content