Procurement Archive

2016-01-12

SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

2015-12-17

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN YB MENTERI, PEGAWAI PENGIRING DAN PEGAWAI PENGURUSAN ATASAN KEMENTERIAN SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) DI SABAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

2015-10-26

SEBUT HARGA PEROLEHAN SISTEM PERLINDUNGAN KETIRISAN MAKLUMAT (DATA LEAKAGE PROTECTION – DLP) DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

2015-10-20

SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN VMWARE BPTM DI PUSAT DATA, KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN)

2015-10-09

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYELENGGARA DAN MENANGGAL SEMULA BOOTH BERSEMPENA PENGANJURAN MOSTI COMMERCIALISATION CONFERENCE & EXHIBITION 2015

2015-09-28

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYELENGGARA DAN MENANGGAL SEMULA BOOTH PAMERAN BAGI SAMBUTAN NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN 2015 (NanoKEB 2015)

Skip to content