Procurement Archive

2019-07-23

Hebahan Pelawaan Perolehan Sebut Harga Perkhidmatan Pemantauan Berita Bagi Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim (MESTECC) Bagi Tempoh Satu Tahun

Post expires at 12:01pm on Friday July 26th, 2019
2019-06-27

Hebahan Pelawaan Perolehan Sebut Harga Perkhidmatan Percetakan Bahan Terbitan Mastic Dan Bahan Promosi Tahun 2019 Untuk Pusat Maklumat Sains Dan Teknologi Malaysia (MASTIC), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Post expires at 12:01pm on Thursday July 4th, 2019
2019-06-24

Keputusan Mesyuarat JKSH Lesen MASTIC Portal

2019-05-21

Sebutharga Penyewaan Dan Perkhidmatan Taman Asuhan Kanak-Kanak (Taska) Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC). No Sebutharga : MESTECCC 100-7/3/1 SHARGA 1/2019

Post expires at 12:01pm on Friday May 31st, 2019
2019-05-14

Perkhidmatan Membangunkan Modul Multimedia Virtual Reality Mengenai Nano Keselamatan Bagi Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim (MESTECC)

Post expires at 12:01pm on Tuesday May 21st, 2019
2019-05-07

Sebut Harga Pelantikan Firma Audit Bagi Mengaudit Pematuhan Pengurusan Hasil Peruntukan Daripada Tarif Elektrik (AOT) Di Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) Bagi Tahun 2015 Sehingga 2017

Post expires at 12:01pm on Thursday May 23rd, 2019
Skip to content