Message from the Secretary General

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Berikutan penstrukturan pentadbiran kerajaan baharu pada Mei 2018, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) telah ditubuhkan.  Ia menggabungkan fungsi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan fungsi tenaga, alam sekitar dan perubahan iklim.

Pada umumnya fokus utama kementerian ini ialah mengurus sumber tenaga dengan mampan, menggalakkan kecemerlangan dalam sains dan teknologi, serta mengurus alam sekitar dengan lestari. Usaha ini dilihat dapat memastikan rakyat negara ini menikmati kehidupan yang lebih baik, negara lebih maju serta seterusnya mewariskannya kepada generasi akan datang.

MESTECC komited untuk memperkukuh tadbir urus dan memantapkan ekosistem pengurusan sektor tenaga, sains dan teknologi, alam sekitar dan perubahan iklim dalam satu sinergi yang baharu. Ia diharap dapat mengukuhkan lagi ekosistem yang ada dengan memberikan perkhidmatan yang lebih cekap.

Portal ini mengandungi pelbagai bentuk klasifikasi data serta fungsi pencarian dan navigasi di samping paparan yang lebih menarik.  Adalah diharapkan dengan penambahbaikan ini, semua pelawat dapat memperoleh maklumat yang disediakan dengan lebih mudah.  Selari dengan hasrat untuk membolehkan lebih banyak data dikongsikan, aplikasi lain yang berkaitan dengan kementerian ini turut dipaparkan.

Sekian, Terima kasih.

YBhg. Datuk Seri Dr. Mohd Azhar Bin Hj. Yahaya

Skip to content