Malaysia Social Innovation Fund

Pengenalan

Program Malaysia Social Innovation (MySI) merupakan salah satu Inisiatif MESTECC untuk menjana pendapatan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan kampung/ luar bandar melalui penggunaan teknologi sedia ada bagi memenuhi keperluan sosial.

Objektif

Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.

Tempoh Permohonan

Permohonan dana Program MySI telah dilanjutkan bermula 1 Jun 2019 sehingga 14 Jun 2019.

 

 

 

Hubungi Kami:

Urus Setia MySI
Bahagian Pengkomersialan
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)
Aras 2, Blok C4, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

Tel: 603 – 8885 8587/8589/8223/8884
E-mel: urusetiamysi@mestecc.gov.my

Kumpulan sasar:

  1. Komuniti KEUTAMAAN kepada golongan B40 (miskin bandar dan luar bandar)

Kuantum Maksimum & tempoh pelaksanaan :

  1. RM300,000.00 dan 12 Bulan

.

# File Date added File size
1 pdf Pamflet MySI 2019 2019-05-07 11:41:30 1 MB
2 doc Borang Permohonan Dana MySI 2019 2019-05-07 15:23:23 52 KB
3 pdf Garis Panduan MySI 2019 - Untuk Pemohon 2019-05-09 10:52:58 192 KB
Skip to content