National Science Week

Latar Belakang

Minat terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM) dalam kalangan pelajar perlu diberikan perhatian serius. Perkara ini penting bagi memastikan negara mempunyai modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran selari dengan keperluan negara menjelang 2050.

Bagi memastikan keperluan modal insan ini tercapai, pembudayaan inovasi dan kreativiti pada semua peringkat masyarakat perlu dipergiat menerusi pelaksanaan program dan aktiviti berteraskan sains, teknologi dan inovasi (STI). Penglibatan menyeluruh semua pihak seperti pihak guru, pelajar, ibu bapa, pertubuhan bukan kerajaan dan industri diyakini dapat meningkatkan kesedaran dan minat terhadap kepentingan STI. Bagi memberi impak yang lebih besar dan menyeluruh, satu minggu khas perlu dikhususkan sebagai salah satu inisiatif untuk menyemarakkan gerakan sains kebangsaan. Berikutan itu, Kerajaan telah menetapkan Minggu Sains Negara disambut pada minggu pertama bulan April setiap tahun bermula pada tahun 2018.

Sambutan Minggu Sains Negara ini adalah selari dengan sambutan World Science Day yang dianjurkan oleh United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) semenjak tahun 2002 yang turut diamalkan di beberapa buah negara seperti Afrika Selatan, Republik Rakyat China, Kanada, Norway dan United Kingdom. Selain itu, negara-negara seperti India dan Thailand pula memperuntukkan satu hari sahaja bagi sambutan hari sains. 


Objektif utama

  • Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan STI dalam kehidupan seharian
  • Menarik minat dan meningkatkan bilangan pelajar yang memilih jurusan STEM selaras dengan agenda STEM Negara
  • Menghargai dan mengiktiraf sumbangan dan kejayaan dalam bidang sains

Sasaran

Pelbagai lapisan masyarakat seperti pelajar (sekolah/siswazah pusat pengajian tinggi), pendidik, saintis, belia, sektor awam, badan bukan kerajaan (NGO) dan sektor swasta.

PENGANJURAN MINGGU SAINS NEGARA 2019

Dengan tema “Sains untuk Kesejahteraan”, Minggu Sains Negara akan dianjurkan sekali lagi di seluruh negara pada tahun ini. Memasuki tahun kedua penganjurannya, Minggu Sains Negara 2019 akan menampilkan sedikit perbezaan berbanding penganjuran tahun sebelumnya yang mana pada tahun ini, Minggu Sains Negara akan dilaksanakan secara berfasa.

Fasa pertama Minggu Sains Negara 2019 yang akan berlangsung pada April adalah melibatkan lima buah negeri iaitu Kuala Lumpur, Terengganu, Kedah, Sabah dan Sarawak, manakala penganjuran fasa kedua pada Ogos 2019 akan melibatkan negeri-negeri yang lain. Penganjuran Minggu Sains Negara 2019 secara berfasa adalah bagi memastikan inisiatif untuk menyemarakkan gerakan sains kebangsaan ini dilaksanakan secara lebih berfokus, berkesinambungan dan menyeluruh agar manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih ramai rakyat Malaysia.


Tema

Tema “Sains untuk Kesejahteraan” dipilih sebagai tema Minggu Sains Negara 2019 adalah kerana kesignifikannya dengan kehidupan seharian manusia yang mana sains dan teknologi telah memberi kesan yang besar terhadap kelestarian alam sekitar dan masyarakat.


Lokasi Penganjuran

Penganjuran Minggu Sains Negara 2019 fasa pertama yang akan berlangsung pada 1 hingga 7 April 2019, akan melibatkan lima lokasi iaitu di

1. Kuala Lumpur

     – Pusat Sains Negara

     – Planetarium

2. Terengganu

3. Kedah

4. Sabah

5. Sarawak


Lokasi MScN

PERTANDINGAN VIDEO PENDEK / LAPORAN AKTIVITI MINGGU SAINS NEGARA PERINGKAT SEKOLAH

Sejajar dengan aspirasi Minggu Sains Negara 2019 bagi meningkatkan penglibatan rakyat khususnya pelajar-pelajar sekolah dalam bidang sains, teknologi dan inovasi (STI), program dan aktiviti berteraskan STI, MESTECC akan mengadakan Pertandingan Video Pendek dan Laporan Aktiviti Minggu Sains Negara Peringkat Sekolah dengan tema “Sains untuk Kesejahteraan”.

  1. Syarat pertandingan dan format pelaporan program/aktiviti boleh dimuat turun di sini.
  1. Format pelaporan program/aktiviti perlu diisi oleh pihak sekolah dan dihantar kepada Urus Setia Minggu Sains Negara 2019 melalui e-mel seksyenpembudayaan@mestecc.gov.my sebelum atau pada 31 Ogos 2019. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Encik Muhammad Fauzi bin Samsubaha melalui talian 03-8885 8148 atau e-mel mfauzi@mestecc.gov.my

MINGGU SAINS NEGARA 2018

Minggu Sains Negara bagi tahun 2018 telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama dan sokongan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, sekolah-sekolah, institusi pendidikan tinggi, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), industri dan pihak media. Kejayaan penganjuran Minggu Sains Negara tahun ini telah membawa anjakan baharu dalam pembangunan bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara. Kementerian ini berharap usaha dan kerjasama ini akan diteruskan dan dipertingkatkan dalam penganjuran Minggu Sains Negara pada tahun-tahun akan datang dan seterusnya menjayakan gerakan ‘Negaraku Berinovasi”.

Layari  Buletin Fokus Minggu Sains Negara 2018 untuk rangkuman penuh pelaksanaan Minggu Sains Negara bagi tahun 2018.

Skip to content