National Science Week

APAKAH ITU MINGGU SAINS NEGARA

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan sains dan merapatkan jurang antara sains dan masyarakat dengan menampilkan pelbagai program berasaskan “sains” yang menarik dan interaktif

Penganjuran program ini adalah selari dengan sambutan World Science Day yang dianjurkan oleh United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) semenjak tahun 2002.

Turut  diamalkan di beberapa buah negara seperti Afrika Selatan, Republik Rakyat China, Kanada, Norway dan United Kingdom. Manakala negara seperti India dan Thailand memperuntukkan satu hari sahaja bagi sambutan hari sains.


MENGAPAKAH MINGGU SAINS NEGARA DI SAMBUT DI SELURUH NEGARA

Minggu Sains Negara diharapkan dapat meningkatkan kesedaran dan kepentingan STI kepada semua lapisan rakyat Malaysia. Secara tidak langsung, program ini akan meningkatkan pembangunan modal insan dan menarik minat pelajar untuk memilih bidang dan jurusan STEM sebagai kerjaya serta mengiktiraf sumbangan saintis, ahli akademik serta individu dalam mempromosikan sains. Program ini juga diharap mampu memberi kesedaran kepada rakyat betapa pentingnya STI dalam menjana pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.

Minggu Sains Negara ini dapat dijadikan sebagai salah satu aktiviti dan pendekatan strategik dalam usaha  meningkatkan minat para pelajar terhadap STEM. Program ini juga diharapkan dapat memenuhi hasrat Kerajaan untuk mencapai Dasar 60:40 iaitu 60 peratus pelajar memilih aliran sains dan teknikal berbanding 40 peratus pelajar sastera. Dasar ini berperanan bagi menyediakan modal insan berpengetahuan dan mempunyai kepakaran dalam bidang STEM yang mencukupi pada masa hadapan.


SASARAN

Pelbagai lapisan masyarakat seperti pelajar (sekolah/siswazah pusat pengajian tinggi), pendidik, saintis, belia, sektor awam, badan bukan kerajaan (NGO) dan sektor swasta.

KEJAYAAN PELAKSANAAN MINGGU SAINS NEGARA 2018

Minggu Sains Negara bagi tahun 2018 telah berjaya dilaksanakan dengan kerjasama dan sokongan daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, sekolah-sekolah, institusi pendidikan tinggi, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), industri dan pihak media. Kejayaan penganjuran Minggu Sains Negara tahun ini telah membawa anjakan baharu dalam pembangunan bidang sains, teknologi dan inovasi (STI) negara. Kementerian ini berharap usaha dan kerjasama ini akan diteruskan dan dipertingkatkan dalam penganjuran Minggu Sains Negara pada tahun-tahun akan datang dan seterusnya menjayakan gerakan ‘Negaraku Berinovasi”.

Layari Buletin Fokus Minggu Sains Negara 2018 untuk rangkuman penuh pelaksanaan Minggu Sains Negara bagi tahun 2018.

Skip to content