MOSTI

2016-01-12

SEBUT HARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS DI IBU PEJABAT KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

2015-12-17

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN YB MENTERI, PEGAWAI PENGIRING DAN PEGAWAI PENGURUSAN ATASAN KEMENTERIAN SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) DI SABAH BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

2015-10-09

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYELENGGARA DAN MENANGGAL SEMULA BOOTH BERSEMPENA PENGANJURAN MOSTI COMMERCIALISATION CONFERENCE & EXHIBITION 2015

2015-09-28

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH, MENGURUS, MENYELENGGARA DAN MENANGGAL SEMULA BOOTH PAMERAN BAGI SAMBUTAN NANOTEKNOLOGI KEBANGSAAN 2015 (NanoKEB 2015)

2015-08-25

PEROLEHAN PEMBAHARUAN LESEN LOG RADAR DAN NETVAULT BACKUP SYSTEM DI KEMENTERIAN SAINS,TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

2015-08-25

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN AKUARIUM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI(MOSTI)

Skip to content