MESTECC
  • ms
  • en
Logo APEC 2020
ME2020Dubai

Kebebasan Maklumat

 

Enakmen Kebebasan Maklumat digubal dengan tujuan mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam dan untuk memberi kepada setiap individu peluang mengakses maklumat yang dibuat oleh kementerian, jabatan atau agensi-agensi melalui permohonan yang dikemukakan kepada kementerian, jabatan atau agensi-agensi yang berkenaan. Penggunaan maklumat di MESTECC, sila hantar permohonan anda melalui surat rasmi atau email yang dialamatkan kepada:

Alamat untuk Surat Rasmi

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC)
Aras 1-7, Blok C4 & C5, Complex C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 Putrajaya, MALAYSIA

info[at]mestecc.gov.my

***Penafian – Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Kementerian ini.

Skip to content