Dana Program Malaysia Social Innovation (MySI)

Pengenalan

Program Malaysia Social Innovation (MySI) merupakan salah satu Inisiatif MOSTI untuk menjana pendapatan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan kampung/ luar bandar melalui penggunaan teknologi sedia ada bagi memenuhi keperluan sosial.

Objektif

Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan keutamaan kepada golongan B40 melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D tempatan berinovatif yang telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan.


Tempoh Permohonan

Permohonan dana Program MySI dibuka pada 20 Februari 2020 hingga 20 Mac 2020.

Permohonan Dana MySI boleh dimohon secara atas talian menerusi sistem eMySI di laman sesawang https://emysi.mosti.gov.my

Hubungi Kami:

Urus Setia MySI
Bahagian Pengkomersialan
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)
Aras 2, Blok C4, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662 Putrajaya

Tel: 603 – 8885 8587/8589/8223/8884
E-mel: urusetiamysi@mosti.gov.my

Kumpulan sasar:

  1. Komuniti KEUTAMAAN kepada golongan B40 (miskin bandar dan luar bandar)

Kuantum Maksimum & tempoh pelaksanaan :

  1. RM300,000.00 dan 12 Bulan
Skip to content