Bahagian & Unit

 

SEKTOR TENAGA

  • Bahagian Dasar dan Perancangan
  • Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri
  • Bahagian Tenaga Boleh Baharu
  • Bahagian Kecekapan Tenaga
  • Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES)

SEKTOR SAINS DAN TEKNOLOGI

SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

  • Bahagian Dasar Perubahan Iklim
  • Bahagian Kawalan Pencemaran
  • Bahagian Eko-inovasi
  • Unit Pelaporan dan Inventori Gas Rumah Kaca
  • Unit Pengurusan Lautan Lestari

SEKTOR PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANTARABANGSA

Skip to content