MESTECC
 • ms
 • en
Logo APEC 2020
ME2020Dubai
MESTECC
 • ms
 • en
ME2020Dubai
MESTECC

Bahagian & Unit

 

SEKTOR TENAGA

 • Bahagian Dasar dan Perancangan
 • Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri
 • Bahagian Tenaga Boleh Baharu
 • Bahagian Kecekapan Tenaga
 • Pasukan Projek Khas Bekalan Elektrik Sabah (PPKBES)

SEKTOR SAINS DAN TEKNOLOGI

SEKTOR ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM

 • Bahagian Dasar Perubahan Iklim
 • Bahagian Kawalan Pencemaran
 • Bahagian Eko-inovasi
 • Unit Pelaporan dan Inventori Gas Rumah Kaca
 • Unit Pengurusan Lautan Lestari

SEKTOR PERANCANGAN STRATEGIK DAN ANTARABANGSA

Skip to content