MESTECC
 • ms
 • en
Logo APEC 2020
ME2020Dubai
MESTECC
 • ms
 • en
ME2020Dubai
MESTECC

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Mohd Yusri Bin Mohd Yusoff
Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan)
mohdyusri[at]mestecc.gov.my
03-8885 8043

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

 1. Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT MESTECC;
 2. Membantu Ketua Setiausaha dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
 3. Menjadi penasihat keselamatan ICT;
 4. Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
 5. Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT MESTECC;
 6. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
 7. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT MESTECC mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.
Skip to content