Ketua Setiausaha

KSU

DATUK SERI DR. MOHD AZHAR
BIN HAJI YAHAYA

No. Telefon : (603)8885 8020
Emel : drazharyaliasmestecc.gov.my

Hubungi
Cik Siti Tholeha Binti Mustap
Setiausaha Pejabat
Tel : 03-8885 8021
Emel : tholehaaliasmestecc.gov.my

Pendidikan

 • B.A (Hons) UKM, (Psikologi/Sosiologi), 1983
 • Diploma Pengurusan Awam, INTAN, 1985
 • Master of Arts in Industrial and Organizational Psychology, University of New Haven Connecticut U.S.A., 1993
 • Ijazah Kedoktoran (Psikologi Industri dan Organisasi) UKM, 2004

Pengalaman dalam Perkhidmatan

 • Penolong Setiausaha, Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan: 1983
 • Penolong Pengarah, Bahagian Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam: 1986
 • Pegawai Psikologi dan Kaunseling, Unit Psikologi dan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam: 1994
 • Pengarah Bahagian Psikologi, Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri: 1998
 • Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam: 2003
 • Pengarah Bahagian Perkhidmatan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam: 2006
 • Pengarah Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam: 2007
 • Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesihatan Malaysia: 2011
 • Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi: 2013
 • Ketua Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi: 2016

Kurniaan

 • Darjah Paduka Mahkota Perak (PMP): 2007
 • Darjah Sultan Ahmad Shah Pahang (D.S.A.P) Negeri Pahang: 2008
 • Johan Setia Mahkota (J.S.M) Persekutuan: 2008
 • Darjah Kebesaran Seri Mahkota Wilayah (S.M.W): 2017

Lain-Lain Penghargaan

 • Presiden “Governing Council of The Centre for Science and Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries (NAM S&T Centre): 5 Sepetember 2017
Skip to content