MESTECC
 • ms
 • en
Logo APEC 2020
ME2020Dubai
MESTECC
 • ms
 • en
ME2020Dubai
MESTECC

Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar dan Perubahan Iklim)

drnagu

DR. NAGULENDRAN KANGAYATKARASU
Telephone No. : (603)88858176

Email : nagualiasmestecc.gov.my

Pendidikan

 • Sarjana Muda Sains (BSc.Hons), Universiti Sains Malaysia, 1994
 • Diploma Pengurusan Awam (DPA), INTAN, Bukit Kiara, 1996
 • Sarjana Sains (MSc), University of Nottingham, 2003
 • Doktor Falsafah (Ph.D), University of Nottingham, 2018

 

Sejarah Kerjaya dalam Pekhidmatan Awam

 • Penolong Pengarah, Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia (1995)
 • Penolong Pengarah, Bahagian Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (1996)
 • Penolong Pengarah, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (2000)
 • Penolong Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (2003)
 • Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Sains dan Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (2003)
 • Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2004)
 • Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2006)
 • Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2007)
 • Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2007)
 • Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemuliharaan dan Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2009)
 • Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2009)
 • Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T, Kementerian Sains dan Teknologi (2017)
 • Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T, Kementerian Sains dan Teknologi (2018)
 • Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar dan Perubahan Iklim), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (semasa)
Skip to content