Pementoran

Program mentoring atau pementoran adalah salah satu program yang terdapat dalam aplikasi psikologi dalam intervensi. Ianya adalah antara langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang positif kepada pegawai. Program ini merupakan satu pendekatan untuk memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional oleh mentor (terlatih, berkemahiran dan beretika) bagi pembangunan diri menti (pegawai yang memerlukan bimbingan).
Ia dilaksanakan bagi tujuan memantapkan tahap kecekapan pegawai di samping membantu mengatasi kebimbangan disebabkan kurang keyakinan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas. Melalui program ini, ilmu dan kemahiran dapat dikongsi bersama. Di samping itu, secara tidak langsung mereka yang berpengalaman dan terlatih diberi pengiktirafan sebagai mentor.Pelaksanaan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 18 Tahun 2005 : Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam.
 • Membimbing pegawai dalam peningkatan prestasi kerjaya dan psikososial;
 • Meningkatkan kemahiran dalam aspek profesional, budaya, peribadi dan sosial;
 • Membina keperibadian tinggi di kalangan warga organisasi;
 • Membudayakan kerja kelas pertama dan berprestasi tinggi dalam organisasi;
 • Menerapkan amalan pembelajaran berterusan; dan
 • Meningkatkan imej dan reputasi pegawai dan organisasi.

Pemilihan mentor adalah berdasarkan kepada kriteria seperti berikut :

 • Mempunyai ciri-ciri peribadi seperti mudah memberi dorongan dan sokongan, penyabar dan mempunyai semangat kesukarelaan dan dihormati;
 • Mendapat Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang cemerlang iaitu markah 90 dan ke atas; dan
 • Dicadangkan oleh Setiausaha Bahagian masing-masing.

 

Bagi menti pula, kriteria pemilihan mereka adalah seperti berikut :

 • Pegawai lantikan baru; dan/atau
 • Pegawai yang dipilih oleh mentor yang terlibat.
Skip to content